Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ByBenson

Uttalande 2022-03-11

Dnr 21-298

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ByBenson

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

ByBenson har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms från ByBenson den 26 november 2021 trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har uppgett att hon flera gånger tidigare har kontaktat ByBenson och begärt avregistrering från reklamen. ByBenson har enligt anmälaren svarat att hon måste fälja instruktionerna för avregistrering på egen hand. Anmälaren har även uppgett att hon inte har handlar från ByBenson.

Företagets uppgifter

ByBenson har uppgett att konsumenter godkänner att ta emot sms vilket framgår av företagets allmänna villkor. ByBenson har vidare uppgett att konsumenter när som helst kan avregistrera sig direkt i sms:et eller genom kontakt med företaget.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden har i tidigare ärenden uttalat sig om att samtycken för reklam inte får läggas in bland de allmänna villkoren för att anses vara giltiga samtycken, om inte villkoren huvudsakligen reglerar marknadsföring. ByBenson har uppgett att konsumenter i samband med köp godkänner sms-kontakt från företaget då det framgår av de allmänna villkoren. Av underlaget framgår dock motstridiga uppgifter från anmälaren respektive motparten huruvida anmälaren har handlat från ByBenson eller inte. ByBenson har inte visat att anmälaren är kund hos företaget, och inte heller att de har anmälarens samtycke till att rikta sms-reklam mot henne.

NIX-nämnden bedömer att ByBenson har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.