Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2022-03-18

Dnr 22-003

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Enklare har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Enklare Ekonomi Sverige AB (Enklare) den 14 januari 2022 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Enklare har uppgett att anmälarens telefonnummer köpts i en lista från en leverantör till Enklare. Leverantören har i sin tur erhållit numret genom att anordna en onlinetävling. Enklare har vidare uppgett att konsumenter vid dessa tävlingar svarar på frågor om lånesituation och boendeform, samt godkänner att bli kontaktade av upplistade företag. Enklare har varit ett av dessa listade företag. Enklare har uppgett att samtliga av företagets leverantörer kontrollerar sina listor mot spärregistret NIX-Telefon. Enklare har anfört att de efter NIX-nämndens kontakt i det aktuella ärendet har Enklare informerats om att telefonnumret var spärrat i NIX-Telefon, men att Enklare i god tro om att NIX-spärr kontrollerats av leverantören köpt listorna med anmälarens nummer. Enklare har slutligen uppgett att anmälaren nummer nu är spärrad i Enklares interna ringsystem. Enklare har till sitt yttrande till NIX-nämnden bifogat en bilaga som detaljerat visar hur tävlingen presenterades och att det gick att kryssa ur rutor där samtycke till telefonkontakt lämnades till de listade företagen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I det aktuella fallet har Enklare åberopat att anmälaren lämnat sitt samtycke till telefonreklam, då anmälaren enligt Enklare deltagit i en onlinetävling där samtycke till kontakt samt några besvarade frågor gavs i utbyte för deltagande. Att en konsument lämnar sitt samtycke till telefonreklam kan utgöra ett undantag till en befintlig spärr i NIX-Telefon.

För att ett samtycke ska vara giltigt så ska det kunna dras tillbaka lika enkelt som det kan ges. Om samtycke till samtliga företag på listan lämnas med ”ett klick” så måste det alltså måste gå att kryssa ur samtliga företag på listan genom att kryssa i en ruta. I ovan hänvisade tävling kunde alla företag kryssas ur, dock var och en i taget. Det har således inte varit lika enkelt att återkalla ett samtycke som att lämna det. Samtycket är då ogiltigt och därmed föreligger inget undantag från NIX-Telefon.

Enklare har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies