Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-013

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden bedömer därför att Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.