Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Twilfit

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-015

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Twilfit

Frågeställning:

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

Twilfit har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse e-postreklam med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit reklam via e-post från Twilfit samt att denna e-postreklam saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden.Eftersom Twilfit har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Twilfit har skickat e-postreklam utan tillfredställande avregistreringslänk till anmälaren. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attTwilfit har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då företaget inte försett konsumenter med en tillfredställande avregistreringsfunktion i sin e-postreklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda E-post Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.