Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-018 samt 22-019

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Folkspel kundcenter trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Anmälare 2 (dnr 22-019) har även uppgett att säljaren som ringt inte accepterat ett nej.

Företagets uppgifter

Folkspel har uppgett att anmälningarna saknar grund eftersom Folkspel kontaktat anmälarna i enlighet med gällande rätt. Anmälare 1 (dnr 22-018) deltog i lotteriet Extrachansen senast den 24 december 2021. Anmälare 2 (dnr 22-019) deltog i telefonlotteri senast den 23 december 2021. Beträffande anförandet att säljaren som ringt inte accepterat ett nej har företaget anfört att samtliga uppringningsförsök ledde till röstbrevlådan. Till stöd för detta har företaget bifogat ett utdrag från deras samtalslogg som visar att samtliga samtal gått till telesvar.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster.

Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Folkspel kundcenter har kontaktat anmälarna via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Folkspel har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och respektive anmälare. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är således tillämpligt och Folkspels agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.