Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Din Ventilation AB

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-020

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Din Ventilation AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Din Ventilation AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Din Ventilation AB har uppgett att de utrett ärendet och att det har framkommit att en av företagets mötesbokare fått telefonnumret i ett samtal med en kund till företaget. Kunden trodde att mottagaren också kunde vara intresserad av företagets tjänster. Utifrån detta, agerade mötesbokaren på eget initiativ utan att kontrollera de interna riktlinjerna och ringde till anmälaren i marknadsföringssyfte. Din Ventilation AB har uppgett att de beklagar det inträffade samt att de skärpt sina rutiner för att säkerställa att detta inte inträffar igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Din Ventilation AB kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Av underlaget framgår att det inträffade beror på att en enskild säljare agerat i strid med de riktlinjer och system som företaget arbetar efter. Med hänsyn till att det har funnits riktlinjer för hur företagets marknadsföring skall utföras och att det inträffade beror på att en ensam säljares agerat i strid med dessa, finner NIX-nämnden att Din Ventilation AB inte kan lastas för det inträffade. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.