Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-03-27

Dnr 22-021

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB har uppgett att de uppdragit åt en underleverantör, Telify, att marknadsföra och sälja Tres abonnemang gentemot företag. Hi3G Access AB har vidare uppgett att en enskild firma i anmälarens namn är registrerad som kund hos dem. Vid en sökning på den enskilda firman får man upp anmälarens namn och vid en sökning på anmälarens namn kommer telefonnumret i anmälan upp. Hi3G Access AB har uppgett att de misstänker att säljaren i fråga i ett försök att komma i kontakt med den enskilda firman för att sälja ytterligare företagsabonnemang, har kontaktat anmälarens telefonnummer. Hi3G Access AB har uppgett att en annan möjlig förklaring är att säljaren har kontaktat den enskilda firman och då blivit hänvisad till att kontakta innehavaren av den enskilda firman istället – anmälaren. Hi3G Access AB har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade samt att de vidtagit åtgärder för att det inte skall inträffa igen samt att anmälarens telefonnummer nu är spärrat. Till stöd för uppgiften att anmälaren kontaktats i egenskap av näringsidkare har Hi3G Access AB hänvisat till att samtalet ringts genom Telify, vilka enbart har i uppgift att sälja företagslösningar för Hi3G Access ABs räkning. En inlaga har bifogats som stödjer uppgiften att Telifys säljuppdrag för Hi3G Access AB endast innefattar företagslösningar.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Hi3G Access AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till dennes enskilda firma. Till stöd för detta har Hi3G Access AB hänvisat till att anmälaren driver en enskild firma samt att säljpartnern som ringde samtalet endast har i uppdrag att sälja företagslösningar.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Hi3G Access AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon inte således inte tillämpliga och Hi3G Access ABs agerande står inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies