Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Skandiamäklarna Nacka

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-024

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Skandiamäklarna Nacka

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Skandiamäklarna Nacka har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Skandiamäklarna Nackatrots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Skandiamäklarna Nacka har uppgett att anmälarens telefonnummer inhämtats från en nummerupplysningstjänst och att Skandiamäklarna Nacka därför inte hade anledning att tro att anmälarens telefonnummer var registrerat i spärregistret NIX-telefon. Skandiamäklarna Nacka har vidare uppgett att de endast avsåg att informera om hur marknadsläget såg ut samt att det fanns kunder som letade bostad i det område anmälaren bor i. Skandiamäklarna Nacka har slutligen uppgett att de normalt inte ringer på detta sätt utan att detta var ett undantagsfall samt att de kommer att se över sina rutiner för att säkerställa att det inte händer igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag när det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Anmälaren har således, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig marknadsföring via telefon. Att anmälarens telefonnummer funnits tillgängligt hos en nummerupplysningstjänst förändrar inte det faktum att anmälaren tydligt motsatt sig marknadsföring via telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Skandiamäklarna Nacka kontaktat anmälaren trots att dennes telefonnummer var registrerat i spärregistret NIX-telefon. Syftet med samtalet var enligt Skandiamäklarna Nacka att informera om marknadsläget och upplysa om att det finns flera intresserade av att köpa bostad i närheten av anmälaren. Det rör sig således om renodlade kommersiella syften och ändamål och åtgärden ska därmed bedömas som marknadsföring.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Skandiamäklarna Nacka brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne genom att ha registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies