Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2022-03-16

Dnr 22-026

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Telia har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Teliatrots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Telia har uppgett att anmälaren har ett mobilabonnemang hos Halebop ­– som tillhör Telia Sverige AB. Telia har vidare uppgett att det av denna anledning inte flaggats för att anmälaren är med i NIX. Telia har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade samt att de vidtagit åtgärder så att deras system tar bort Halebop-kunder som har NIX i fortsättningen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX telefon. Anmälaren har härigenom tydligt motsatt sig att bli kontaktad via telefon i marknadsföringssyfte. Det är i ärendet ostridigt att företaget trots detta kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta attTelia har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.