Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Cervera AB

Uttalande 2022-03-25

Dnr 22-035

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Cervera AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Cervera AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Cervera AB (Cervera) den 30 januari 2022 trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att han flera gånger har följt avregistreringsinstruktionen utan att bli avregistrerad från sms-reklamen.

Företagets uppgifter

Cervera har uppgett att ett fel uppstod i avregistreringsfunktionen under Black Week, 21-28 november 2021. Cervera har uppgett att instruktionerna i sms-reklamen för avregistrering från sms-reklam löd ”CERV STOPP” istället för ”CERV STOP”. Cervera åtgärdade felet och har vidtagit åtgärder så som att konsumenter avregistreras för båda stoppmeddelandena. Cervera har även manuellt avregistrerat konsumenter som under de senaste tre månaderna försökt avregistrera sig med stoppmeddelande. Cervera har slutligen uppgett att de är mycket ledsna över det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det framgår inte av underlaget hur Cervera erhållit anmälarens samtycke till sms-reklam. Av underlaget framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam från Cervera och att denna har följt givna instruktioner för att avregistrera sig från sms-reklam från Cervera utan att bli avregistrerad. Cervera har anfört att detta är följden av ett fel i avregistreringsfunktionen i Cerveras sms-reklam under en kort period. Det får anses visat att Cervera har skickat sms-reklam till anmälaren utan dennes samtycke.

NIX-nämnden bedömer därför att Cervera AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies