Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2022-03-25

Dnr 22-036

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Enklare Ekonomi Sverige AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Enklare Ekonomi Sverige AB (Enklare) den 19 januari 2022 trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Enklare har uppgett att de uppfyller kraven för sms-reklam enligt 19 § 2 st marknadsföringslagen, och då kan bortse ifrån kravet på samtycke i 1 st genom att reklamen avser Enklares egna likartade tjänster jämfört med en tjänst som anmälaren tidigare nyttjat, att anmälaren inte har motsatt sig att dennes uppgifter används för marknadsföring samt att det i erbjudandet lämnats ett enkelt och kostnadsfritt sätt för konsumenten att motsätta sig reklam via elektronisk post. Enklare har sammanfattningsvis ansett att de uppfyllt kraven enligt 19 § 2st marknadsföringslagen och att ett undantag från kravet på samtycke föreligger.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Enklare har åberopat undantaget från samtyckeskravet enligt 19 § 1 st. För att undantaget ska föreligga krävs enligt SWEDMAS Branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring att kunduppgiften samlats in från mottagaren själv i samband med köp av företagets tjänst, och att konsumenten i samband med köpet har informerats om att kunduppgiften kan komma att användas för marknadsföring och att konsumenten varit kund hos företaget inom de senaste 12 månaderna samt att reklamen avser egna likartade varor. I varje meddelande ska konsumenten ha möjlighet att tacka nej till ytterligare reklam.

Av underlaget framgår att Enklare uppgett att de uppfyller alla kriterierna utom ett. Det är inte visat att konsumenten i samband med köp har blivit informerad om att hans uppgifter kan komma att användas i marknadsföring, och ej heller är det visat att han vid det tillfället har haft möjlighet att motsätta sig sådan användning.

Då det inte är visat att konsumenten erhållit information om användningen av hans uppgifter i marknadsföring och ej heller konsuments möjlighet att invända, bedömer NIX-nämnden att det inte är visat att ett undantag från huvudregeln om samtycke föreligger.

NIX-nämnden bedömer att Enklare Ekonomi Sverige AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies