Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

NetOnNet

Uttalande 2022-04-24

Dnr 22-037

Anmälare:

En konsument

Motpart:

NetOnNet

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

NetOnNet har uppgett att de beklagar att en av deras kunder reagerat negativt på marknadsföring från dem som denne upplever sig ha fått utan erforderligt samtycke.

NetOnNet har uppgett att anmälaren genomfört ett köp i maj 2021. Vid detta köptillfälle gavs anmälaren en möjlighet att tacka nej till marknadsföring via sms och e-post, det gjorde anmälaren emellertid inte.

NetOnNet har uppgett att företaget efter köptillfället skickade e-postreklam till anmälaren, denna var försedd med en avregistreringslänk för fortsatta e-postutskick. NetOnNet har uppgett att anmälaren följde denna och därigenom avregistrerade sig från fortsatt e-postreklam. NetOnNet har slutligen uppgett att när anmälaren senare mottog sms-reklam från företaget förelåg fortfarande samtycke för marknadsföring via sms, eftersom endast samtycket från e-post återtagits.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Såvitt NIX-nämnden kan bedöma så har anmälaren avböjt kontakt i form av e-postutskick men haft uppfattningen att denna begäran även inkluderat annan kommunikation i form av sms-reklam. En begäran mot ytterligare e-postreklam, t.ex. via den länk/möjlighet som ska finnas vid varje e-postutskick, avser emellertid endast just den kanalen såvida inte annat anges. NetOnNethar därmed inte överträtt 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies