Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Matsmart in Scandinavia AB

Uttalande 2022-03-17

Dnr 22-040

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Matsmart In Scandinavia AB

Frågeställning:

Krav på att sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

NIX-nämndens beslut:

Matsmart In Scandinavia Ab har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han återtagit sitt samtycke till det genom avregistrering vid ett tidigare utskick.

Företagets uppgifter

Matsmart In Scandinavia Ab har uppgett att de nyligen bytt leverantör av SMS-funktionen eftersom den tidigare inte levde upp till deras krav på avregistreringsfunktionen. Med den tidigare leverantören fungerade avregistreringen för de flesta men för ett fåtal har begäran om avregistrering inte gått igenom. Matsmart In Scandinavia Ab har uppgett att detta ofta berott på att konsumenten haft ett företagsabonnemang som inte godkänt SMS till nummer med format som liknar betalnummer, ex 72250. Avregistreringsnumret har alltså inte varit ett betalnummer men haft ett sådant format vilket kan förklara varför konsumenten inte kunnat få iväg stopp-sms. Matsmart In Scandinavia Ab har uppgett att de inte har mottagit någon avregistrering av anmälaren samt anfört att detta troligtvis beror på vad som beskrivits ovan. Matsmart In Scandinavia Ab har slutligen uppgett att de arbetar med en ny implementering genom vilket kunden i stället skall få en länk till ett preferens-center där denne enkelt kan avsluta sina prenumerationer eller ändra frekvensen på dem.

NIX-nämndens bedömning

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av anmälarens uppgifter framgår att han avregistrerat sig för vidare utskick men trots detta mottagit ytterligare sms-reklam. Matsmart In Scandinavia Ab har förklarat det inträffade med hänvisning till att det förelegat brister i deras system som gjort att avregistreringsfunktionen inte fungerat på ett tillfredställande sätt.

Sms-reklamen från Matsmart In Scandinavia Ab har således varit försedd med en adress för avregistrering men adressen har inte fungerat som den skall. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att företaget har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies