Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Stenungsund

Uttalande 2022-03-31

Dnr 22-053

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Stenungsund

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (Länsförsäkringar) den 21 februari 2022 trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar har bekräftat att anmälaren har blivit kontaktad med sms-reklam samt att företaget ser allvarligt på det inträffade. Länsförsäkringar har diskuterat händelsen med den aktuella mäklaren och förbättrat rutiner för att något liknande inte ska inträffa igen. Länsförsäkringar ber om ursäkt till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att Länsförsäkringar har skickat sms-reklam till anmälaren.

NIX-nämnden bedömer därmed att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies