Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr.Vegas

Uttalande 2023-03-31

Dnr 22-054

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr.Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms den 27 februari trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har även uppgett att han inte är kund hos företaget eller har använt deras tjänster.

Företagets uppgifter
Mr.Vegas har uppgett att anmälaren är en registrerad medlem hos företaget sedan den 8 oktober 2019 och har godkänt till nyhetsbrev och erbjudanden men att företaget nu har avregistrerad honom från framtida reklamutskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Mr.Vegas har uppgett att anmälaren är medlem hos företaget samt att han har godkänt att få reklam från Mr.Vegas. Mr.Vegas har dock inte visat att de har erhållit anmälarens giltiga samtycke för sms-reklam.

Det åligger Mr.Vegas att visa att de haft rätt att skicka marknadsföring på sätt som skett. Mr.Vegas har inte visat detta och har därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies