Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Rusta

Uttalande 2022-04-12

Dnr 22-055

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Rusta

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Rusta har uppgett att de beklagar att anmälarens telefonnummer blivit registrerat i Club Rusta trots att han inte önskar vara medlem. Rusta har uppgett att detta kan ske om en annan konsument har uppgivit en siffra fel i sitt telefonnummer eller om personalen i varuhuset har slagit fel nummer. Rusta har vidare uppgett att de kontrollerat sitt medlemsregister och att anmälarens telefonnummer inte är registrerat där. Rusta har uppgett att när man registrerar sig som medlem skickas en länk för att komplettera ansökan och godkänna medlemsvillkor, gör man inte detta plockas konsumenten automatiskt bort efter 30 dagar.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer registrerats i företagets kundklubb trots att denne inte givit sitt medgivande till detta. Till följd av detta har anmälaren mottagit sms-reklam från Rusta. Rusta har anfört att det inträffade beror på att en annan konsument, alternativt en av företagets medarbetare, har uppgivit fel telefonnummer i sin medlemsansökan. NIX-nämnden finner, särskilt med beaktande av att det i förevarande fall är fråga om en första överträdelse, att det sannolikt rör sig om ett misstag från företagets sida som nu rättats till. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.