Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset, Sundbyberg

Uttalande 2022-04-12

Dnr 22-056

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset, Sundbyberg

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Svenska Mäklarhuset har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Svenska Mäklarhuset har uppgett att det tidigare förelegat en kundrelation till anmälaren och att sms:et var skickat i kundvårdssyfte och inte som reklam. Svenska Mäklarhuset har vidare uppgett att en del av företagets kundvård är att uppdatera om hur värdet utvecklar sig på en bostad. Svenska Mäklarhuset har uppgett att utformningen på sms:et skulle kunna gjorts bättre samt att syftet inte varit att skicka oönskad reklam och skada kundrelationen. Slutligen har Svenska Mäklarhuset uppgett att de tagit till sig av kritiken och att det inte kommer upprepas i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Det är i ärendet ostridigt att Svenska Mäklarhuset via sms kontaktat anmälaren trots att denne inte givit sitt samtycke till det. Syftet med sms:et har företaget uppgett var att informera om marknadsläget. Av underlaget framgår att sms:et även innehöll ett erbjudande om en kostnadsfri värdering av anmälarens bostad.

SMS:et har haft renodlade kommersiella syften och ändamål och dess innehåll gör att det utgör direktreklam. Det omfattas därför av 19 § marknadsföringslagens krav på samtycke på förhand.

Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner därför att företaget genom att skicka sms-reklam utan erforderligt samtycke har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.