Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Hälsa/Callsta AB

Uttalande 2022-04-24

Dnr 22-062

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Hälsa/Callsta AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Svensk Hälsa/Callsta AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Svensk Hälsa/Callsta AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte sålt något eller kontaktat anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Svensk Hälsa/Callsta AB i marknadsföringssyfte. Anmälaren har även angivit vilket telefonnummer denne blivit kontaktad från. Svensk Hälsa/Callsta AB har inte bestridit att telefonnumret tillhör företaget, däremot har Svensk Hälsa/Callsta AB motsatt sig uppgiften att företaget har kontaktat anmälaren. Svensk Hälsa/Callsta AB har inte på något vis underbyggt de lämnade uppgifterna och dessa kan därför inte tillmätas någon avgörande betydelse.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta attSvensk Hälsa/Callsta AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne tydligt motsatt sig sådan kontakt

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.