Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Jehovas Vittnen

Uttalande 2022-10-04

Dnr 22-063

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Jehovas Vittnen

Frågeställning:

Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Jehovas Vittnen har behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom anmälarens begäran om att ta del av information om personuppgiftsbehandlingen inte tillgodosetts.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av en person som representerar Jehovas Vittnen. Anmälaren har uppgett att samtalet kom från dolt nummer samt att representanten från Jehovas Vittnen vägrat att svara på varifrån denne fått anmälarens telefonnummer och vilket telefonnummer representanten ringer från.

Jehovas vittnens uppgifter

Jehovas Vittnen har uppgett att det i Sverige finns över 22 000 aktiva Jehovas vittnen som tar kontakt med sina medmänniskor för att dela med sig av budskap som finns i Bibeln. Jehovas Vittnen har vidare uppgett att sedan covid-19-pandemins början har Jehovas vittnen pausat med att besöka människor fysiskt för att i stället kontakta dem som bor i grannskapet via telefon eller brev samt att man då använder sig av publika sidor på internet, som till exempel Eniro eller Hitta.se, för att finna kontaktuppgifter till andra. Jehovas Vittnen har uppgett att anmälaren sannolikt har blivit kontaktad av ett lokalt Jehovas vittne i det aktuella området som har hittat personens telefonnummer på någon av dessa publika sidor och valt att ringa honom eller henne.

Jehovas Vittnen har vidare uppgett att den religiösa organisationen inte behandlar personupplysningar på individer som personer i någon lokal församling kontaktar i samband med deras religionsutövning samt att den lokala församlingen av Jehovas vittnen inte heller behandlar personuppgifter på individer som de kontaktar i samband med att de delar med sig av nyheterna från Bibeln. Jehovas Vittnen har uppgett att det enda tillfälle då en församling behandlar personupplysningar är om en person inte vill bli kontaktad av Jehovas vittnen, då noteras datum och adress.

Jehovas Vittnen har slutligen uppgett att Jehovas vittnen är ett registrerat trossamfund som inte har någon kommersiell verksamhet och vars verksamhet kretsar kring religiös upplysning som är kostnadsfri.

NIX-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas i olika verksamheter. EU-domstolen har i mål C-25/17 konstaterat att ett religöst samfund är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som deras medlemmar insamlar om detta organiseras, samordnas och uppmuntras av samfundet. EU-domstolen konstaterade även att det inte krävs att samfundet har tillgång till uppgifterna, inte heller krävs det att samfundet gett skriftliga instruktioner eller riktlinjer för behandlingen.

I förevarande fall är det en medlem hos Jehovas Vittnen som samlat in och behandlat anmälarens personuppgifter. Det framgår av Jehovas Vittnens uppgifter att organisationens medlemmar missionerar samt att det sker på ett samordnat vis även om det inte är den religiösa organisationen som direkt styr eller behandlar några personuppgifter för de individer som besöks eller kontaktas. NIX-nämnden bedömer att den personuppgiftsbehandling som skett när medlemmen i detta fall samlat in kontaktuppgifter för att kontakta anmälaren via telefon är samordnad och organiserad på ett sådant sätt att den religiösa organisationen är ansvarig för behandlingen. I artikel 13, 14 och 15 i GDPR uppställs krav på informationsgivande samt informationstillgång för personer vars personuppgifter behandlas. Av underlaget framgår att anmälaren begärt information om varifrån Jehovas Vittnen samlat in anmälarens personuppgifter men att denna begäran inte tillgodosetts. Jehovas Vittnen har därmed behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom anmälaren efter begäran inte givits information om varifrån Jehovas Vittnen samlat in anmälarens personuppgifter.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Behandling av personuppgift Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies