Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Husman Hagberg

Uttalande 2022-06-20

Dnr 22-064

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Husman Hagberg

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Husman Hagberg trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Husman Hagberg har uppgett att de är en franchisekedja med över 100 kontor i Sverige samt att det inträffade skett i Stockholmsregionen. Husman Hagberg har vidare uppgett att det ingår i deras interna riktlinjer att franchisekontoren skall köpa ringlistor från företagets samarbetspartner som nix-tvättar telefonnumren alternativt själva kontrollera att telefonnummer som kontaktas är nix-kontrollerade eller anlita ett callcenter som arbetar med nix-tvättade nummer. Husman Hagberg har uppgett att i förevarande fall har franchisetagaren anlitat ett callcenter som dessvärre inte följt sina interna rutiner. Husman Hagberg har uppgett att detta är ytterst beklagligt då det svärtar ner deras varumärke. Husman Hagberg har slutligen uppgett att franchisetagaren har varit i kontakt med callcentret som bett om ursäkt för det inträffade och anfört att sådant inte ska kunna ske. Parterna har kommit överens om att samarbetet dem emellan avslutas om något liknande inträffar igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare framgår att Husman Hagberg haft tydliga riktlinjer för att säkerställa att telefonnummer som är registrerade i NIX-telefon inte kontaktas. Företaget har också visat att det inträffade beror på omständigheter utom deras system.

Husman Hagberghar därmed visat att det i nu aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att i ansvarsfrågan frångå huvudregeln. Husman Hagberg ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies