Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Motala Energi

Uttalande 2022-04-14

Dnr 22-065 samt 22-066

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Motala Energi

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Motala Energi har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Motala Energi trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Motala Energi har uppgett att telefonnumren inte tillhör deras listor och att deras återförsäljare på eget bevåg kontaktat anmälarna. Motala Energi har uppgett att de inte kan svara på varför, om det är för referens eller hur återförsäljaren har tänkt. Motala Energi har slutligen hänvisat till återförsäljaren.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

Underlaget som presenterats i ärendet är knapphändigt och det framgår inte vad orsaken är till att anmälarna blivit uppringda trots att de registrerat sina telefonnummer i spärregistret NIX-telefon. Motala Energi kan inte anses ha visat att de gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan här situation inte skall uppkomma, något skäl att göra avsteg från huvudregeln om strikt ansvar föreligger därför inte.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Motala Energi har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.