Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SL Säkerhet AB

Uttalande 2022-03-27

Dnr 22-068

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SL Säkerhet AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

SL Säkerhet AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av SL Säkerhet AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

SL Säkerhet AB har uppgett att adresserna lästes in ett par veckor efter NIX-tvätt men att de ringdes senare än förväntat. SL Säkerhet AB har vidare uppgett att de skall uppdatera sina rutiner för att säkerställa att det inte sker igen samt att de ber om ursäkt för det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att SL Säkerhet AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälaren har registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte visats vara sådana att något undantag är tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att SL Säkerhet AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig sådan kontakt. Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.