Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Låneförmedling

Uttalande 2022-04-14

Dnr 22-069

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Låneförmedling

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Svensk låneförmedling har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Svensk låneförmedling trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Svensk låneförmedling har uppgett att de beklagar det inträffade. Svensk låneförmedling har vidare uppgett att samtliga telefonnummer i deras ringlista kontrolleras mot NIX. Företaget har uppgett att det väldigt sällan händer att samtal går till ett NIX-registrerat nummer samt att de då har en klar och tydlig rutin för detta som innebär att säljaren ber om ursäkt samt att telefonnumret blockeras så att det aldrig kontaktas igen. Svensk låneförmedling har uppgett att det i detta fall blev ett missförstånd mellan anmälaren och en av företagets nya säljare, att säljaren har fått utbildning samt att säljaren efter det inträffade fått uppdaterad träning och information. Uppdaterad information gavs då även till övriga säljare. Slutligen har Svensk låneförmedling uppgett att anmälaren efter samtalet spärrades så att några fler samtal inte kan ske.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att Svensk låneförmedling har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk låneförmedling agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies