Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Alarm Gruppen AB

Uttalande 2022-04-14

Dnr 22-070

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Alarm Gruppen AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Svenska Alarm Gruppen AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Svenska Alarm Gruppen AB har uppgett att de är mycket noga med hur de marknadsför och säljer sina produkter. Svenska Alarm Gruppen AB har vidare uppgett att de efter en sökning på anmälarens telefonnummer i sitt interna system kan se att detta inte är med i deras ringlistor. Svenska Alarm Gruppen AB har uppgett att det efter vidare efterforskning visar sig vara en enskild säljare som efter kontakt med en granne i området på eget initiativ kontaktat anmälaren. Detta agerande står i strid med företagets riktlinjer som anger att samtal endast får ske till telefonnumren i ringlistorna, vilka är NIX-kontrollerade. Slutligen uppger Svenska Alarm Gruppen AB att de beklagar det inträffade, att telefonnumret har spärrats samt att berörd personal har genomgått en utbildning för att betona vikten av företagets riktlinjer för marknadsföring. Till stöd för uppgifterna som Svenska Alarm Gruppen AB har lämnat, har företaget presenterat ett utdrag från deras interna system.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare framgår att Svenska Alarm Gruppen AB haft tydliga riktlinjer för att säkerställa att telefonnummer som är registrerade i NIX-telefon inte kontaktas. Företaget har också lämnat en rimlig förklaring till det inträffade.

I nu aktuellt fall föreligger därmed sådana omständigheter som gör att det finns anledning att i ansvarsfrågan frångå huvudregeln. Svenska Alarm Gruppen ABska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.