Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta

Uttalande 2022-04-27

Dnr 22-075

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Zmarta har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zmarta trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Zmarta har uppgett att anmälaren har blivit kontaktad på grund av att ett misstag begåtts. Zmarta har uppgett att företaget har åtgärdat de brister som uppdagats genom det anmälda ärendet samt att de ber om ursäkt för det eventuella besvär som företaget orsakat anmälaren. Zmarta har härtill uppgett att anmälaren förekommit i en av Zmarta Groups kunddatabaser sedan tidigare men att anmälaren nu är spärrad och inte kommer att kontaktas av Zmarta Group igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Zmarta har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Av underlaget i ärendet framgår att Zmarta har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Zmarta har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies