Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska ac service AB

Uttalande 2022-05-03

Dnr 22-083 samt 22-084

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Svenska ac service AB

Frågeställning:

Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svenska ac service har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit oadresserad reklam från Svenska ac service den 3/7/2022 respektive den 3/8/2022 trots att de tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Svenska ac service har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Svenska ac service har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Enligt anmälarnas uppgifter har Svenska ac service delat ut oadresserad reklam till dem trots att deras brevlådor är försedda med Nej Tack-skylt. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svenska ac service brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.