Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Systrarna Malmgrens

Uttalande 2022-05-03

Dnr 22-088

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Systrarna Malmgrens

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Systrarna Malmgrens har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit obeställd reklam via sms från Systrarna Malmgrens trots att hon inte samtyckt till detta samt att hon flera gånger begärt att utskicken skall sluta.

Företagets uppgifter

Systrarna Malmgrens har uppgett att de har haft en kund med anmälarens telefonnummer registrerat för sms-reklam, denna kund var emellertid inte anmälaren. Systrarna Malmgrens har anfört att det som inträffat måste vara att denna andra kund skrivit fel telefonnummer alternativt bytt telefonnummer och att anmälarens telefonnummer därför blivit registrerat för sms-reklam.

Systrarna Malmgrens har uppgett att de har tydliga rutiner för att hantera konsumenters begäran om avregistrering och att det måste blivit något fel vid anmälarens begäran. Systrarna Malmgrens har slutligen uppgett att de efter det inträffade har sett över sina rutiner för att något liknande inte skall hända igen.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer har registrerats i företagets kundregister trots att anmälaren aldrig varit kund hos företaget. Till följd av detta har anmälaren mottagit sms-reklam från Systrarna Malmgrens. Systrarna Malmgrens har anfört att det inträffade beror på att en annan konsument har uppgivit anmälarens telefonnummer vid registrering. Det är i ärendet ostridigt att anmälaren sedan denne mottagit sms-reklam har begärt att Systrarna Malmgrens skall upphöra med utskicken men att utskicken trots detta har fortsatt.

Av underlaget i ärendet får det anses visat att Systrarna Malmgrens har skickat sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke. Det är inte visat att något undantag är tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Systrarna Malmgrens brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies