Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2022-05-03

Dnr 22-089 samt 22-090

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Folkspel trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Folkspel har uppgett att anmälningarna saknar grund eftersom Folkspel har kontaktat anmälarna i enlighet med gällande rätt. Folkspel har anfört att anmälare 1 (dnr 22-089) deltog i BingoLottos telefonlotteri senast den 23 december 2021 samt att anmälare 2 (dnr 22-090) deltog i BingoLottos telefonlotteri senast den 31 december 2021.

Folkspel har uppgett att anmälare 1 blivit uppring en gång, att samtalet besvarades och varade i 1:36 min varefter det registrerades bortfall/Nixare på anmälaren i Folkspels register.

Folkspel har uppgett att anmälare 2 blivit uppringd en gång, att samtalet besvarades och varade i 6:18 min varefter det registrerades Nej-inte intresserad i ärendet i Folkspels register.

Till stöd för sina uppgifter har Folkspel bifogat ett utdrag från företagets samtalslogg samt ett utdrag som visar respektive anmälares deltagande i BingoLottos telefonlotteri.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Folkspel har kontaktat anmälarna via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Folkspel har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Folkspel och respektive anmälare. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är således tillämpligt och Folkspels agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.