Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Malmö City

Uttalande 2022-05-03

Dnr 22-091

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Malmö City

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Bjurfors Malmö City trots att han inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter

Bjurfors Malmö City har uppgett att företaget beklagar att anmälaren har mottagit sms denne inte önskar men att företaget inte delar anmälarens uppfattning att aktuell reklam skett utan samtycke från anmälaren. Bjurfors Malmö City har även uppgett att anmälarens kontaktuppgifter nu har tagits bort från kundsystemet och att anmälaren således inte kommer att bli kontaktad vare sig via telefon eller SMS, såvida denne inte uttryckligen önskar det.

Bjurfors Malmö City har vidare uppgett att anmälaren gav samtycke till att bli kontaktad av företaget i marknadsföringssyfte den 25 maj 2018, förmodligen i samband med att denne anmälde sig till en visning. Bjurfors Malmö City har härtill uppgett att anmälaren efter denna tidpunkt inte har återkallat sitt samtycke eller på något vis motsatt sig att hans uppgifter används i marknadsföringssyfte.

Till stöd för dessa uppgifter har Bjurfors Malmö City presenterat underlag som visar att information om personuppgiftshantering och samtycke till marknadsföring registrerades i företagets system den 25 maj 2018.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Bjurfors Malmö City har skickat sms-reklam till anmälaren. Bjurfors Malmö City har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att denne anmälde sig till en visning som företaget arrangerade. Till stöd för detta har underlag presenterats som visar att samtycke registrerats på anmälaren i fråga den 25 maj 2018. Några uppgifter som visar att anmälaren efter detta har återtagit samtycket har inte presenterats. NIX-nämnden bedömmer mot bakgrund av detta att det inte kan anses visat att Bjurfors Malmö City agerande står i strid med 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.