Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Industri

Uttalande 2022-05-03

Dnr 22-092

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Industri

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Dagens industri trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Dagens industri har uppgett att företaget kontaktat anmälaren i egenskap av företrädare för en enskild firma med erbjudanden som riktade sig till firman. Dagens industri har vidare uppgett att företaget har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om den uppringda personen motsätter sig fortsatt telefonkontakt, det registreras då i Dagens industris logg. Enligt Dagens industris logg har anmälaren avböjt erbjudanden som denne ställts inför, däremot har anmälaren inte avböjt fortsatt telefonkontakt.

Slutligen har Dagens industri uppgett att anmälarens telefonnummer nu är spärrat från fortsatt telemarketing.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Dagens industri har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Dagens industri har emellertid uppgett att företaget kontaktade anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till anmälarens enskilda firma. Det framgår av en nummerupplysningstjänst att telefonnumret är kopplat till denna firma.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Dagens industri kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Dagens industris agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.