Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2022-06-27

Dnr 22-097

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Hallon har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hallon trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hallon har uppgett att anmälaren deltagit i en tävling och i samband med detta lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Hallon har vidare uppgett att de under utredningen av det inträffade har uppmärksammat att anmälaren har återtagit detta samtycke och att Hallon då åtog sig att sätta upp anmälarens telefonnummer på sin interna spärrlista. På grund av att den person som hade ansvar att hantera uppdateringen hastigt fick lämna Hallon lades emellertid aldrig numret till, vilket fick till följd att konsumenten kontaktades baserat på konsumentens tidigare medgivande. Hallon har slutligen uppgett att Hallon nu har säkerställt att anmälarens telefonnummer har lagts till i den interna spärrlistan.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att Hallon har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Frågan om huruvida ett giltigt samtycke har inhämtats kommer inte att utredas i ärendet. Detta eftersom det i ärendet är ostridigt att anmälaren har invänt mot marknadsföring från företaget, vilket gör att ett tidigare inhämtat samtycke inte längre är giltigt. Inte heller i övrigt är omständigheterna sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Hallon agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies