Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors, Kungsholmen

Uttalande 2022-07-31

Dnr 22-104

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors, Kungsholmen

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Bjurfors har uppgett att de inte delar ut reklam till hushåll som med en dekal undanbett sig sådan eftersom det strider mot god marknadsföringssed samt att de därför är väldigt tydliga med riktlinjer i frågan samt den information som ges till anställda som delar ut utskick.

Bjurfors har vidare uppgett att till följd av anmälan kontaktades den berörda medarbetaren för att klargöra vad som hänt. Medarbetaren angav då att denne aldrig skulle dela ut oadresserad reklam i en brevlåda med stoppdekal samt att om anmälaren har mottagit nyhetsbrevet så måste det skett av förbiseende. Bjurfors har uppgett att de beklagar om anmälaren tagit illa vid sig samt att utskicket hamnat i anmälarens brevlåda trots stoppdekal. Slutligen har Bjurfors uppgett att de ser över sin rutin och tar frågan på allvar.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Bjurfors har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Bjurfors har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies