Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord

Uttalande 2022-07-31

Dnr 22-107

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PostNord

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Postnord har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Utöver det har anmälaren uppgett att han också mottagit icke önskvärd adresserad reklam.

Företagets uppgifter

Postnord har uppgett att de utrett anmälningen tillsammans med lokal personal i aktuellt område. Postnord kontrollerade då både aktuell postlåda och uppmärkning i aktuellt system vilka båda hade en tydlig märkning av ”Nej-tack till reklam”. Postnord uppger att de beklagar det inträffade samt att åtgärder vidtagits i den interna processen på utdelningskontoret. Beträffande adresserad reklam har Postnord uppgett att de rekommenderar att mottagaren tar kontakt med det avsändande företaget alternativt anmäler sig till NIX-adresserat, en spärr för privatpersoner mot adresserad direktreklam via postlådan.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Postnord har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Postnord har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.