Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2022-07-31

Dnr 22-108

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i branschen, där respekt för nej tack-dekaler är en av de viktigaste. Svensk Direktreklam har vidare uppgett att varje utdelare får information om detta när denne börjar sitt arbete som reklamutdelare men att det trots detta vid enstaka tillfällen sker incidenter då någon av utdelarna delat ut reklam till ett hushåll trots att det undanbett sig reklam. Svensk Direktreklam har uppgett att orsaken till detta oftast är att utdelaren är ny och missuppfattat sina instruktioner eller i brådskan missat nej tack-dekalen. Svensk Direktreklam har uppgett att i detta fall har utdelaren missat nej-tack-dekalen vilket företaget ber om ursäkt för. Svensk Direktreklam har uppgett att de tagit upp det inträffade med den aktuella utdelaren och hoppas och tror att anmälarens nej tack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Svensk Direktreklam har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Svensk Direkt reklam har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.