Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr. Vegas

Uttalande 2022-10-05

Dnr 22-110

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr. Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Mr. Vegas har uppgett att anmälaren är medlem hos företaget samt att hon 2017-08-22 har godkänt att företaget kontaktar henne via sms och e-post. Till stöd för denna uppgift har Mr. Vegas bifogat ett utdrag ur deras medlemsregister samt redogjort för hur medlemskap upprättas och hur samtycke insamlas. Mr. Vegas har uppgett att ett medlemskap ger konsumenten särskilda erbjudanden samt att en medlem när som helst kan välja att återta sitt samtycke till att motta erbjudanden. Mr. Vegas har vidare uppgett att ett medlemskap upprättas genom att konsumenten fyller i formuläret ”Bli medlem hos oss och var den första som får ta del av nya erbjudanden från nätets bästa casinon” samt läser igenom och godkänner villkoren för medlemskap och integritetspolicyn. Godkännandet sker genom att klicka i en ruta med texten ”Jag godkänner medlemsvillkoren, integritetspolicyn och att jag kan komma att ta emot marknadsföring via e-post och SMS från anslutna casinon. Jag kan när som helst återkalla detta samtycke.”

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissionen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till behandling av onödiga personuppgifter (behandling som inte är nödvändig för avtalets fullgörande).

NIX-nämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras. Det kan dock vara giltigt men då krävs, enligt nämnden, att den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande.

Den nu påtalade marknadsföringen

I förevarande fall rör samtycket digital direktreklam (SMS resp. e-post) som ingår vid ett medlemskap hos Mr. Vegas. Det framgår att syftet med medlemskapet hos Mr. Vegas är att informera om särskilda erbjudanden som medlemmar kan få del av (marknadsföring). Det samtycke om att ta emot marknadsföring som lämnas vid avtalets ingående är därmed giltigt.

Det har inte framkommit någonting i ärendet som talar för att anmälaren har återtagit sitt samtycke. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson, Magnus Sjögren och Caroline Rudbeck.

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.