Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr.Vegas

Uttalande 2023-01-24

Dnr 22-111 omprövning

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr.Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Mr.Vegas trots att han inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter 
Mr.Vegas har lämnat uppgifter avseende en annan person än anmälaren. Vid återkoppling med upplysning om detta och begäran om komplettering uteblev svar från Mr.Vegas.

NIX-nämndens bedömning 
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Anmälaren har uppgett att han har mottagit reklam-sms från företaget trots att han inte är kund hos företaget och inte heller har samtyckt till att ta emot sådan reklam. Mr.Vegas har inte lämnat någon förklaring till det inträffade och inte heller någon redogörelse över vad som hänt trots att möjligheten har givits.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som har kommit in till nämnden. Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att han inte samtyckt till det. Något samtycke till att ta emot sms-reklam från Mr.Vegas har inte visats föreligga i ärendet. Mr.Vegas har därmed agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till anmälaren utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.