Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr. Vegas

Uttalande 2022-11-18

Dnr 22-112, 22-113, 22-158, 22-195, 22-198 samt 22-274

Anmälare:

7 konsumenter

Motpart:

Mr. Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälningarna lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms trots att de inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Mr. Vegas har uppgett att anmälarna är medlemmar hos företaget samt att de 2017-09-28 (22-112), 2017-02-19 (22-113), 2015-01-13 (22-158), 2016-04-22 (22-195), 2017-10-01 (22-198) respektive 2018-05-31 (22-274) har godkänt att företaget kontaktar dem via sms och e-post. Till stöd för denna uppgift har företaget bifogat ett utdrag ur deras medlemsregister samt redogjort för hur medlemskap upprättas och hur samtycke insamlas. Mr. Vegas har uppgett att ett medlemskap ger konsumenten särskilda erbjudanden samt att en medlem när som helst kan välja att återta sitt samtycke till att motta erbjudanden. Mr. Vegas har vidare uppgett att ett medlemskap upprättas genom att konsumenten fyller i formuläret ”Bli medlem hos oss och var den första som får ta del av nya erbjudanden från nätets bästa casinon” samt läser igenom och godkänner villkoren för medlemskap och integritetspolicyn. Godkännandet sker genom att klicka i en ruta med texten ”Jag godkänner medlemsvillkoren, integritetspolicyn och att jag kan komma att ta emot marknadsföring via e-post och SMS från anslutna casinon. Jag kan när som helst återkalla detta samtycke.”

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissionen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till behandling av onödiga personuppgifter (behandling som inte är nödvändig för avtalets fullgörande).

NIX-nämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras. Det kan dock vara giltigt men då krävs, enligt nämnden, att den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande.

Den nu påtalade marknadsföringen

I förevarande fall rör samtyckena digital direktreklam (SMS resp. e-post) som ingår vid ett medlemskap hos Mr. Vegas. Det framgår att syftet med medlemskapet hos Mr. Vegas är att informera om särskilda erbjudanden som medlemmar kan få del av (marknadsföring). Det samtycke om att ta emot marknadsföring som lämnas vid avtalets ingående är därmed giltigt.

Det har inte framkommit någonting i ärendena som talar för att någon av anmälarna har återtagit sitt samtycke. Ärendena lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.