Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Gudrun Sjödén Sverige AB

Uttalande 2022-08-15

Dnr 22-115

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Gudrun Sjödén Sverige AB

Frågeställning:

Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Gudrun Sjödén Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Gudrun Sjödén Sverige AB trots att han begärt att företaget inte skall skicka adresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Gudrun Sjödén Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Gudrun Sjödén Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Anmälaren har uppgett att han begärt att Gudrun Sjödén Sverige AB skall upphöra med att skicka direktmarknadsföring till honom men att han trots detta har mottagit adresserad reklam från företaget. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attGudrun Sjödén Sverige AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.