Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bevakia AB

Uttalande 2022-08-15

Dnr 22-117

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bevakia AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bevakia AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bevakia AB har uppgett att anmälaren har kontaktats i egenskap av enskild firma. Till stöd för detta har företaget presenterat underlag som visar att samtalet var del av en företagsriktad kampanj samt ett utdrag som visar att anmälaren är registrerad under enskild firma.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Bevakia AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Bevakia AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till den enskilda firma som anmälaren driver. Till stöd för detta har Bevakia AB presenterat underlag som visar att det erbjudande som samtalet gällde var ett företagserbjudande samt ett utdrag som visar att anmälaren står registrerad på en enskild firma.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Bevakia AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Bevakia ABs agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.