Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MyDentist

Uttalande 2022-08-15

Dnr 22-122

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MyDentist

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Mydentist har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Mydentist trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Mydentist har uppgett att deras säljare fått telefonnumret av anmälarens sambo och att det därför inte är tvättat mot NIX-registret.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att företaget har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte trots att det är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Mydentist har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt. Att säljaren har fått tag på anmälarens telefonnummer genom anmälarens sambo ändrar inte denna bedömning.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies