Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Reducero AB

Uttalande 2022-08-15

Dnr 22-124

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Reducero AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Reducero AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Reducero AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Reducero AB har uppgett att de av olika leverantörer köper telefonnummer som skall vara tvättade mot NIX-registret. Reducero AB har vidare uppgett att i förevarande fall har företagets säljare först ringt på ett telefonnummer som inte var registrerat i spärregistret NIX-telefon. Under samtalet visar det sig att personen som svarar inte är ägaren till telefonnumret, säljaren frågar då om ägaren kan nås på ett annat telefonnummer som säljaren fått upp på en slagning på en nummersite på internet. Personen som svarar bekräftar detta.

Reducero AB har uppgett att det framgår av företagets riktlinjer att säljarna skall ringa på de telefonnummer som tillhandahålls. För det fall att säljaren blir hänvisad till ett annat telefonnummer får även det användas.

Reducero AB har slutligen uppgett att de för att undvika att försäljningssamtal sker på telefonnummer som är spärrade, har beställt ett tillägg till sin dailer. Tillägget innebär att alla telefonnummer som rings upp av dailern automatiskt granskas mot NIX-registret i realtid, därigenom kommer den aktuella situationen inte kunna uppstå igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att anmälarens telefonnummer har kontaktats i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Den omständighet att en annan konsument har bekräftat att telefonnumret som anmälan avser går till anmälaren påverkar inte det faktum att anmälaren har motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden. Reducero AB har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att registrera sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies