Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2022-08-18

Dnr 22-128

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Televisera har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Televisera trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Televisera har uppgett att de först har försökt att nå anmälaren på ett annat nummer som inte är spärregistrerat. Den som svarade är en person som bor med anmälaren som uppgav att det är anmälaren som sköter om abonnemanget åt denne. Personen ber företaget att kontakta anmälaren istället eftersom denne har bättre koll på abonnemanget, personen uppger anmälarens telefonnummer.

Företaget har uppgett att säljaren förutsatte att det var ok att ringa även det andra numret eftersom hon blev ombedd att ringa av personen på andra sidan luren samt att båda numren ägs av anmälaren.

Företaget har vidare uppgett att de upplever att säljaren hamnat i en gråzon med tanke på att användaren av abonnemanget ber säljaren att kontakta den som äger abonnemanget och därmed givit ett form av samtycke. Företaget har även uppgett att säljaren bad om ursäkt och lade på direkt när denne förstod att anmälaren inte alls var intresserad av att prata samt att säljaren känner sig vilseledd och aldrig hade ringt på detta nummer om hon inte blivit ombedd att göra så.

Företaget har uppgett att de hoppas på förståelse för att den mänskliga faktorn spelat in i detta fall samt betonat att de har ett system som är noggrant med att visa ifall telefonnummer är registrerade hos NIX. Slutligen har företaget uppgett att de utbildar samtliga säljare att inte ringa på NIX-anslutna nummer utan att ha fått samtycke alternativt om det är befintliga kunder.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att anmälarens telefonnummer har kontaktats i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Av underlaget i ärendet framgår att säljaren har fått telefonnumret i fråga av en annan konsument som uppgett numret och hänvisat säljaren dit istället. Den omständighet att en annan konsument har uppgett anmälarens telefonnummer och hänvisat säljaren till detta kvalificerar inte som ett uttryckligt medgivande från anmälaren till att bli kontaktad. Inte heller i övrigt har något undantag visats tillämpligt i ärendet. Televisera har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då Televisera ringt en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att registrera sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.