Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Apotea AB

Uttalande 2022-11-07

Dnr 22-131

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Apotea AB

Frågeställning:

Oadresserad reklam från företags samarbetspartners.

NIX-nämndens beslut:

Apotea AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka reklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tillsammans med produkter som hon har beställt från Apotea AB har mottagit reklam från olika företag. Anmälaren har bifogat underlag av vilket framgår att hon skickat en begäran till Apotea AB om att inte motta någon direktmarknadsföring från Apotea AB samt att hon inte vill att Apotea AB delar hennes personuppgifter till tredje part.

Företagets uppgifter

Apotea AB har uppgett att när en kund lägger en order hos företaget godkänner denne köpevillkoren och i dem informerar företaget om att kunden i samband med leverans av sin order kan få information av företagets samarbetsparters så som fraktbolag, leverantörer eller samarbetspartners. Apotea AB har uppgett att det gäller samtliga kanaler, det vill säga på sajt, i orderbekräftelse och paket samt att det är en del av företagets kommunikation med kunden. Apotea AB har uppgett att det inte är en ytterligare reklamkontakt så som ett nyhetsbrev, postutskick, sms eller telefonsamtal som anmälaren i detta fall avsagt sig. Slutligen har Apotea AB förtydligat att några personuppgifter inte har delats till någon tredje part.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren har begärt att inte motta direktmarknadsföring från företaget. Företaget har emellertid anfört att anmälaren i samband med att denne senare har gjort en beställning från Apotea AB har samtyckt till att motta marknadsföring.

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissonen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till onödig behandling av personuppgifter.

NIX-nämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras samt att det avgörande för bedömningen är om den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande eller inte.

I förevarande fall har samtycke till reklam utgjort ett ofrånkomligt villkor för beställningsköp från Apotea AB. Reklamen har inte visats vara nödvändig för köpeavtalet. Det aktuella samtycket till att motta reklam, vilket lämnats som en ofrånkomlig del av köpeavtalet, är därför inte giltigt. Apotea AB har därmed överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka reklam trots att konsumenten motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström

Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies