Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors, Sundsvall

Uttalande 2022-08-18

Dnr 22-132

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors, Sundsvall

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors Sundsvall har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Bjurfors Sundsvall har uppgett att de inte delar ut reklam till hushåll som med en dekal undanbett sig sådan eftersom det strider mot god marknadsföringssed samt att de därför är väldigt tydliga med riktlinjer i frågan samt den information som ges till anställda som delar ut reklam.

Bjurfors Sundsvall har vidare uppgett att till följd av anmälan kontaktades den berörda medarbetaren för att klargöra vad som hänt. Medarbetaren angav då att denne aldrig skulle dela ut oadresserad reklam i en brevlåda med stoppdekal samt att om anmälaren har mottagit nyhetsbrevet så måste det skett av förbiseende.

Bjurfors Sundsvall har slutligen uppgett att de beklagar att utskicket hamnat i anmälarens brevlåda trots stoppdekal och om anmälaren tagit illa vid sig. Bjurfors Sundsvall har även uppgett att de ser över sin rutin och tar frågan på allvar.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Bjurfors Sundsvall har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Bjurfors Sundsvall har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies