Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Huddinge Villabyrå AB

Uttalande 2022-08-18

Dnr 22-133

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Huddinge Villabyrå AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgett att de är medvetna om att ”Nej tack”-skyltning skall respekteras vid utdelning av oadresserad reklam och att de är väldigt noga med att instruera alla anställda och utdelare som anlitas om att inte under några omständigheter dela ut adresserad reklam när det finns en ”Nej tack”-skylt på dörren eller brevlådan. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgett att de anser att de gjort allt de kan för att reklam inte skall delas ut i enlighet med gällande lagstiftning.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vidare uppgett att i förevarande fall har utdelningen skett av en anlitad utdelare samt att denne inte har något minne av det inträffade varför det troligtvis har skett av misstag och får hänföras till den mänskliga faktorn, alternativt att ”Nej tack”-skylten inte varit helt tydlig.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har slutligen uppgett att de ser allvarligt på det inträffade samt att de önskar be anmälaren om ursäkt.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.