Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar, Sundbyberg

Uttalande 2022-08-22

Dnr 22-134

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar, Sundbyberg

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Notar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam trots att hon med en tydlig Nej tack-skylt på sin brevlåda visar att hon inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Notar har uppgett att om det sitter en tydlig skylt med texten ej reklam respekteras detta samt att företagets anställda inte delar ut reklam i brevlådor där man undanbett sig reklam. Notar har även uppgett att när annan personal anlitas uttrycks Notars policy tydligt för dessa personer.

Notar har uppgett att ingen av de anställda på Notar känner till anmälaren eller vet hur hennes markering ”ingen reklam” ser ut men att det av hennes anmälan verkar som att hon får massor med reklam och att det kan bero på att skylten sitter på ett sätt så att den syns dåligt. Ingen som delar ut reklam lägger reklam där den inte gör ”nytta” tillade Notar.

Notar har vidare uppgett att Notar inte är medlem i branschorganisationen Swedma men att de gärna följer dess etiska regler.

Slutligen har Notar uppgett att de i detta specifika fall inte kan uttala sig men att det måste bero på något misstag från någons sida samt att Notar bara kan be om ursäkt om det är Notar som brustit.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Notar har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Notar har anfört att det är möjligt att anmälarens nej-tackdekal syns dåligt. På vilket sätt dekalen skulle synas dåligt har emellertid inte preciserats eller visats. Inte heller i övrigt har något undantag visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Notar har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.