Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Consector AB

Uttalande 2022-08-22

Dnr 22-137

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Consector AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har bifogat en bild av ett meddelande i vilket anmälaren uppmanas att följa en länk och slutföra sin låneansökan.

Företagets uppgifter

Consector AB har uppgett att en kund till företaget uppgav en siffra fel i sin låneansökan som kunden skickade in till företaget. Numret som kunden angav tillhör anmälaren.

Företaget har vidare uppgett att i deras låneprocess skickar de sms om de behöver kompletterande uppgifter från kunden för att gå vidare med ansökan. Företaget har uppgett att det inte är reklam som skickas ut utan en del i deras låneprocess mot kunden som gjort en ansökan hos lånekoll samt att i detta fall hamnade sms:et hos fel person på grund av att personen som gjort ansökan råkat skriva in fel telefonnummer.

Företaget har slutligen uppgett att när de fick information om att telefonnumret var fel inmatat togs anmälarens telefonnummer självklart bort, att inga fler sms skall nå anmälaren samt att anmälarens telefonnummer inte finns kvar i deras system.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer registrerats genom en av företagets tjänster trots att anmälaren inte givit sitt medgivande till detta. Till följd av detta har anmälaren mottagit sms från Consector AB i vilket mottagaren uppmanas att komplettera sin låneansökan. Consector AB har anfört att det inträffade beror på att en annan konsument har uppgivit fel telefonnummer i sin låneansökan.

NIX-nämnden anser, särskilt med beaktande av att det är fråga om en första överträdelse samt innehållet i meddelandet, att det inte finns anledning att ifrågasätta uppgiften.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies