Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nelly.com

Uttalande 2022-10-05

Dnr 22-139

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nelly.com

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Nelly.com har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit obeställd reklam via sms från Nelly.com trots att hon inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter

Nelly.com har uppgett att anmälaren har gett dem samtycke för sms-reklam i samband med skapandet av kundkonto. Nelly.com har uppgett att de kunde hitta att samma kund har fyra kundkonton hos dem med samma telefonnummer fast med fyra olika mailadresser. Nelly.com har även anfört att tillbakadragandet av samtycket på ett kundkonto tyvärr inte stoppar samtycket för resterande kundkonton.

Nelly.com har uppgett att de inte kan se att kunden har varit i kontakt med dem om fortsatt mottagande av sms-reklam men att de nu har avslutat samtycket på samtliga av kundens kundkonton så att inga fler sms-reklam skickas framöver.

Slutligen har Nelly.com uppgett att om anmälaren mot förmodan skulle få några sms så önskar de att anmälaren hör av sig till kundtjänst så att de kan undersöka det vidare, men att det annars skall vara helt avslutat nu.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot att få fortsatt sms-reklam från företaget men att denne trots detta fortsatt att ta emot sms-reklam. Företaget har förklarat att detta beror på att anmälarens telefonnummer är registrerat på flera användarkonton som anmälaren har hos företaget och att avregistrering måste ske från vart och ett av dessa konton.

Genom att anmälaren har avregistrerat sig från vidare sms-utskick så har denne återtagit det samtycke som denne vid ett tidigare tillfälle har lämnat. Denna avregistrering måste uppfattas så att konsumenten inte önskar ta emot sms-reklam till sitt telefonnummer. Det åligger avsändaren (i detta fall Nelly.com) att säkerställa att en avregistrering får avsedd effekt.

I förevarande fall har anmälarens avregistrering inte fått den effekt som ett återtaget samtycke skall få och anmälaren har därför fortsatt att ta emot sms-reklam trots att något samtycke inte längre föreligger. Företaget har därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom de har skickat sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson, Magnus Sjögren och Caroline Rudbeck.

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.