Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordic Bench

Uttalande 2022-08-24

Dnr 22-141

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordic Bench

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Nordic Bench har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via e-post från Nordic Bench trots att han inte samtyckt till detta samt ett flertal gånger avregistrerat sig från sådana utskick.

Företagets uppgifter

Nordic Bench har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Nordic Bench har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren mottagit e-postreklam trots att han inte samtyckt till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attNordic Bench brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda E-post Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.