Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-08-24

Dnr 22-145

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB har uppgett att uppringaren är en underleverantör till Hi3G Access AB och har i uppdrag att marknadsföra Tres abonnemang gentemot företag. Hi3G Access AB har vidare uppgett att underleverantören inte säljer några privatabonnemang samt att det i de avtal som finns mellan Hi3G Access AB och underleverantören föreskrivs att underleverantören skall utföra uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard- och praxis.

Hi3G Access AB har uppgett att det efter utredning visat sig att anmälarens telefonnummer inte finns i någon av de ringlistor som Hi3G Access AB använder och tillhandahåller underleverantören och att underleverantören därmed måste använt sig av en extern ringlista som inte härstammar från Hi3G Access AB. Vidare har Hi3G Access AB uppgett att enligt underleverantören har anmälarens telefonnummer tidigare varit skrivet på en enskild firma samt att det av en bolagsupplysningstjänst framgår att anmälaren registrerade en enskild firma den 10 juli 2020 men att firman nu är avregistrerad. Hi3G Access AB har uppgett att det som hänt är att underleverantören har kontaktat anmälaren i syfte att sälja företagsabonnemang men att underleverantören tyvärr använt sig at en icke uppdaterad ringlista där det aktuella numret fortfarande finns angivet på den enskilda firman.

Hi3G Access AB har slutligen anfört att underleverantören har som rutin att kontinuerligt kontrollera de nummer som finns på ringlistorna gentemot NIX-registret men att telefonnumret i förevarande fall på grund av handhavande fel och underlåtenhet att följa uppsatta rutiner aldrig kontrollerats mot nämnda register. Hi3G Access AB har anfört att misstaget alltså med största sannolikhet beror på den mänskliga faktorn och att Hi3G Access AB beklagar och ser allvarligt på det inträffade. Hi3G Access AB har även framhållit att både Hi3G Access AB och underleverantören har rutiner på plats för att undvika sådana incidenter och har nu påmint om samt ytterligare förankrat rutinerna för att detta inte skall upprepas. Hi3G Access AB har även uppgett att de nu även uppmanat underleverantören att spärra numret och att numret inte kommer att bli uppringt igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Hi3G Access AB har uppgett att företaget kontaktat anmälarens telefonnummer i syfte att rikta marknadsföring till anmälaren i egenskap av näringsidkare men att det vid senare efterforskning visat sig att anmälaren inte längre driver enskild firma.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren inte är näringsidkare utan enskild konsument. Reglerna för NIX-telefon är således tillämpliga och Hi3G Access AB har genom att kontakta en konsument vars telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies